OBOS – Oppsal Håndball

OBOS

OBOS BBL er en medlemsorganisasjon med over 390 000 medlemmer. I 86 år har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.

I dag forvalter vi mer enn hver tredje bolig i Oslo. Og gjennom våre fusjoner med boligbyggelag i andre deler av Norge, har vi nå også mange kunder utenfor hovedstaden. www.obos.no