Klubbhåndbok – Oppsal Håndball

Klubbhåndbok

Oppsal IF Håndball er en av regionens største klubber. Klubben organiserer både bredde- og elitehåndball, og det er derfor viktig å ha trukket opp de store linjene for hvordan vi ønsker å «leve sammen» i en stor klubb med mange forskjellige interesser, forutsetninger og ambisjoner.

Oppsal IF Håndball er en del av Oppsal IF allianseidrettsforening, som er en paraplyorganisasjon som forvalter merkenavn, logoer, klubbfarge, verdigrunnlag og overordnede lover, samt fond, eiendeler og avtaler inngått på vegne av fellesskapet. Oppsal IF allianseidrettsofrening består av flere ulike særidrettsklubber som har fullt ansvar for idrettslig satsing og økonomi for sin idrett.

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.

Klubbhåndboka kan lastes ned her: