Dette er Oppsal Håndball – Oppsal Håndball

Dette er Oppsal Håndball

Oppsal Håndball er en av regionens største klubber og ble stiftet i 1946. Det første damelaget ble etablert i 1947, og det første herrelaget var klart i 1957-sesongen.Oppsal Håndball har i dag mer enn 35 lag og 600 aktive medlemmer.

Visjon
I Oppsal IF Håndball legger vi vekt på samspill på alle nivåer – enten det er utøvere, trenere, tillitsvalgte, frivillige, ansatte eller andre samarbeidspartnere. Vi jobber mot samme mål og er tro mot våre verdier.

Verdier
Oppsal IF Håndball baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett: idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Oppsals egne verdier tydeliggjør hva som skal prege klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.

Respekt
Vi ønsker en kultur hvor vi snakker med hverandre og respekterer hverandre. Og all aktivitet skal foregå i trygge omgivelser. Det skal ikke forekomme mobbing eller annen trakassering.

Glede
I Oppsal skal det være moro å drive med håndball. Vi skal glede oss over de andre og over hverandres fremgang. Vi heier på hverandre – både laget og klubben. Dette fører til trivsel og godt miljø.

Stolthet
Vi spiller på lag, og både ser og ivaretar hver enkelt. Sammen skaper vi samhold og er stolte av å representere Oppsal.