Sportsplan – Oppsal Håndball

Sportsplan

Dynamisk styringsdokument
Sportsplanen er et dynamisk styringsdokument for alle parter som er involvert i Oppsal IF Håndballs bredde. Planen er utarbeidet av Sportslig Utvalg Bredde og godkjent av Styret i Oppsal IF Håndball.

Sportsplanen gjelder utøvere (6-16 år), trenere, foresatte og øvrige med tilknytting til klubben. Denne planen vil være en del av den totale klubbhåndboken til Oppsal IF Håndball.

Henvendelser eller kommentarer til sportsplanen kan sendes til su-bredde@oppsalhandball.no.

Sportsplanen kan lastes ned her: