Vil du starte med håndball? – Oppsal Håndball

Vil du starte med håndball?

Håndballskole for barn i 1. og 2. klasse
Oppsal IF Håndball har et tilbud til barn som går i 1. og 2. klasse på skolen, som vi kaller Håndballskolen.

Håndballskolen trener torsdag kl. 15-16, og deres kamptilbud er Loppetassen. Her kan barna melde seg på slik at de får forsøkt seg på et par treninger. Dersom de synes det er moro og vil fortsette, kan du melde inn ditt barn her.

Pris for håndballskolen
Håndballskolen koster kr. 2200,-. Oppsal Håndball gir også søskenmoderasjon og har støtteordninger ved behov. Ta kontakt med klubben v/ Cathrine Mikkelsen på cathrine@oppsalhandball.no.

Fra 3. klasse og eldre
Oppsal IF Håndball har tilbud i de aller fleste aldre og klasser. På våre lag kan ditt barn melde interesse for prøvetrening. Dersom de synes det er moro og vil fortsette, kan du melde inn ditt barn her.

Som all idrett i Norge, er også våre aktiviteter tuftet på en viss grad av frivillig innsats fra foresatte. I skjemaet ber vi derfor om at du krysser av for om du kunne tenke deg å bidra på treninger, som foreldrekontakt eller med andre oppgaver i klubben.

Har du spørsmål? Kontakt Oppsal IF Håndball v/ Cathrine Mikkelsen på cathrine@oppsalhandball.no.