Anonym donasjon på kr 25 000 – Oppsal Håndball

Anonym donasjon på kr 25 000

Støttefondet i Oppsal Håndball

Generelt
Det er fra en anonym veteran gitt en donasjon på kr 25 000 som foreslåes plassert i fond. Giveren har indikert at fondets målsetting er at midlene skal tilgodese unge utøvere i alderen 10-14 år som av økonomiske årsaker ikke kan delta i klubbens vanlige aktiviteter. Fondet har følgende statutter.

1. Fondets navn er: ‘’Støttefondet i Oppsal Håndball’’

2. Kapitalen skal plasseres i finansmiljøer med høyest mulig avkastning, fortrinnsvis i bank, forsikring eller andre sikre investeringsobjekter på særskilte konti i Oppsal Håndballs navn. Midlene må ikke være bundet i tid. Regnskap og revisjon skal utføres av Oppsal Håndballs valgte eller oppnevnte kasserer/regnskapsansvarlig

3. Uttak av midler fra fondet bestemmes av Oppsal Håndballs styre etter en vurdering av kandidatens og nærmeste pårørendes økonomiske forhold, og som derfor medfører at man ikke kan dekke kostnadene ved kandidatens deltagelse i nødvendige aktiviteter. Det er ingen begrensninger på antall tildelinger eller beløpet for den enkelte tildeling, men man bør søke å tilgodese flest mulige utøvere.

4. Midler i fondet skal ikke brukes til den generelle drift av klubben.

5. Hvis fondet skal avvikles skal midlene overføres til Oppsal Håndball, dette avgjøres av Oppsal Håndballs styre.

Oppsal IF Håndball v/styret ønsker å takke den anonyme giveren for donasjonen!