Barneidrettsansvarlig – Oppsal Håndball

Barneidrettsansvarlig

Hva er barneidrett?

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemming.

Norges Idrettsforbind jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvose politiattest (barneomsorgsattest).

Barneidrettsansvarlig i Oppsal IF Håndball er Fay Loe Pedersen – mail: barneidrettsansvarlig@oppsalhandball.no.

Linker:Idrettens barnerettigheter
Bestemmelser om barneidrett
Barneidretssansvarlig
Spørsmål og svar om barn

I Oppsal IF Håndball vil barneidrettsansvarliges oppgaver være:

Sikre at klubben har gode rutiner for å informere trenere, frivillige og foreldre om bestemmelser og rettigheter.

Se til at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet, bli kjent med foreldrene og sikre at det blir gitt nødvendig informasjonen om hva det innebærer å være medlem i klubben.

Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten uavhengig av bakgrunn.

Barn i Oppsal Håndball skal føle trygghet på trening og oppleve mestring og samhold!