Påmelding årsmøte – Oppsal Håndball

Påmelding årsmøte

Her finner du lenke til påmelding til årets årsmøte:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AtrJl1sbaEuKhB6x41Sa2FECiNb5PqJHjgrlPk4LjNBUOUtFUFZWVVhOMENaQllOVThFRDM4MzU5NS4u&wdLOR=cD67B402E-1B54-4B6B-AC1B-E6DB29ABD830

Påmeling til Årsmøte i Oppsal IF Håndball (office.com)

Bekreftelse for påmelding blir sendt per e-post.

Minner om at saker du ønsker skal bli behandlet på Årsmøte må være i hende Styret innen 15.03.2022. Sendes på mail: styret@oppsalhandball.no

Sakspapirer vil bli sendt ut til de påmeldte 23.03.2023.

Lenke til møte blir sendt ut til de påmeldte 28.03.2023.

Medlemsavgiften må være betalt for å kunne delta på det digitale årsmøte.