Årsmøte holdes 30.03.2023 – Oppsal Håndball

Årsmøte holdes 30.03.2023

Årsmøte til Oppsal IF Håndball nærmer seg med stormskritt. Her følger litt praktisk informasjon.

Årsmøte: Torsdag 30. mars 2023 kl. 18:00

Sted: Møterom bak kiosken

Påmelding til årsmøte vil bli lagt ut på vår hjemmeside i starten av mars.

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret (barn født i 2008 og eldre), vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget

På årsmøte 2022 så kan foreldre med barn fra 14 år i kalenderåret og nedover være medlemmer til kr. 100,- ( i år fra 2009 og yngre )

Da kan man melde seg inn i klubben via MinIdrett og deretter sende mail til cathrine@oppsalhandball.no at man ønsker å benytte seg av dette tilbudet. Eksisterende medlemmer kan også benytte seg av denne prisen ved å sende samme mail

Hvis man ønsker å bidra med normal avgift på kr. 500,- så trenger man ikke å foreta seg noe etter innmelding og heller ingenting hvis du er eksisterende medlem

Saker til Årsmøte må være sendt inn 2 uker før årsmøte og sendes til styret@oppsalhandball.no