Protest og anke i kampen mot Romerike Ravens – Oppsal Håndball

Protest og anke i kampen mot Romerike Ravens

I seieren 32-26 i kampen mot Romerike Ravens12.09.21 la gjestene inn protest etter kampen.

Partene er enige om faktum: Oppsal foretok et regelstridig innbytte etter utløpet av første
omgang, men før frikast ble tatt. Dommerne ble av delegaten gjort oppmerksomme på
feilen, men reagerte ikke med bestrafning gjennom en tominutters utvisning, slik de
skulle ha gjort. Romerike Ravens fikk dermed ikke spille de to første minuttene av annen
omgang med én Oppsalspiller utvist.

Etter at protesten ble lagt inn og først godtatt ble det sendt inn en anke fra Oppsal til Appellkomiteen.

Denne ble i dag godtatt av Appellkomiteen og seieren blir stående.

Vi beholder derfor de 2 poengene.