Ny leder for Sportslig Utvalg Elite – Oppsal Håndball

Ny leder for Sportslig Utvalg Elite

Styret i Oppsal Håndball har valgt å fristille dagens Sportslige leder elite fra sitt verv med umiddelbar virkning. Styret opplever ikke at vi har en plattform for samarbeid som bringer klubben i den retningen vi ønsker for fremtiden.

Didrik Andersen trer midlertidig inn i vervet inntil permanent løsning er på plass. Styret og klubbens administrasjon vil nå starte en prosess for å bekle vervet på permanent basis. Didrik vil, i samarbeid med trenere og øvrig støtteapparat, starte den viktige jobben med forberedelser til neste sesong. Klubben har ønske om en sterk juniorgruppe neste sesong, videreføre de sterke prestasjonene i rekruttgruppen og videreutvikle et sterkt elitelag. Overgangen mellom bredde og elite skal sikres gjennom ansettelse av en spillerutvikler for aldersgruppen 15-20 år. Med tre treningsarenaer og en rekke kamparenaer/spilltilbud er klubbens visjon å ha et tilbud som sikrer en god rekruttering og god kvalitet på prestasjonsgruppene under SU Elite.

Vi ønsker Didrik velkommen til ny rolle i hans moderklubb!