Kampen mot Gjerpen utsettes – Oppsal Håndball
Foto: Annick Nielsen

Kampen mot Gjerpen utsettes

Kampen mot Gjerpen i morgen (11/03/2020) i Skienshallen blir utsatt på (inntil) ubestemt tid etter anbefaling fra kommuneoverlegen i Skien Kommune. Denne anbefalingen velger Gjerpen HK Skien å stille seg bak for å ivareta sikkerheten og helsen til sine egne og Oppsals spillere, samt andre involverte rundt klubben.

Gjerpen har god kontroll over situasjonen og har en god dialog med kommuneoverlegen og håndballforbundet. Håndballforbundet vil på sine sider også sende ut en bekreftelse på utsettelsen av kampen.

Gjerpen ønsker å presisere at ingen av spillerne i Gjerpen HK Skien har fått påvist Korona-viruset, men de ønsker å være føre var og begrense mulighetene for smitte, samt å ivareta spillerne på best mulig måte. Derfor etterkommer de anbefalingen.