Oppsals elitelisens på plass – Oppsal Håndball

Oppsals elitelisens på plass

Oppsal Håndball er tildelt eliteserielisens i grønn kategori.

Alle klubber i Eliteserien og 1. divisjon må ha elitelisens. Denne sesongen er første gang man behandler søknader om elitelisensen etter nytt reglementet.
Tidligere var det kun økonomi som ble vurdert, mens det nå gjøres en helhetsvurdering der også organisatoriske områder og arena er blant hovedområdene klubbene blir vurdert ut fra. Det er også innført et absolutt krav om positiv egenkapital pr. 31.12.2018 for å få lisens.
Klubbene som får lisens, får en lisenskategori som enten er grønn, gul eller rød. Grønn kategori har alle elementer oppfylt.
Les mer om lisenstildelinger hos Norges Håndballforbund