Pressemelding – Oppsal Håndball

Pressemelding

Oslo 12. september 2011: Før årets oppstart av Postenligaen for herrer har det vært stor uro rundt – og i – Oppsals Herrelag. Det toppet seg sist lørdag da Oppsal i siste time meldte forfall til seriestartkampen mot Haslum HK da flere spillere ikke dukket opp.

Oppsal Håndball er – og har vært i – en vanskelig økonomisk situasjon. Dette har ført til budsjettkutt for samtlige lag og administrasjonen. Dette har blant annet medført at herrelaget ikke har kunne hente inn de ønsket. Hele det sportslige utvalget for herrelaget og to fra støtteapparatet valgte da å trekke seg fra sine verv. Flere spillere har gått offentlig ut og sagt at de ikke ønsker å spille videre for Oppsal Håndball. Enkelte har sågar hentet inn advokathjelp for å bli løst fra sine kontrakter.

Det har i dag vært stor møtevirksomhet i klubben. I kveld kalte styret inn alle spillene til et spillermøte. De av spillerne som ikke ønsket å være med klubben videre, fikk tilbud om å bli fristilt fra klubben med umiddelbar virkning. Flere spillere valgte da å forlate klubben. Dermed har ikke Oppsal spillerstall som kan forsvare fortsatt satsing i Postenligaen, og styret har ikke noe annet valg enn å trekke laget.

– Dette er en trist dag for Oppsal Håndball. Oppsal har en lang og stolt tradisjon på herresiden. Men slik situasjonen er per i dag, med flere spillere som ikke ønsker å spille for klubben og ikke stiller til kamp var dette uunngåelig. Det har i den turbulente perioden framkommet en rekke påstander, blant annet at spillerne ikke har mottatt lønn. Dette medfører ikke riktighet. Det har også versert rykter om at klubben ønsker å satse på damelaget på bekostning av herrelaget. Dette medfører heller ikke riktighet. Damene har fått samme kutt i sine budsjetter som herrelaget, sier Bjørnar Allgot som er styreleder i Oppsal Håndball.

– Vi avventer nå reaksjoner fra håndballforbundet før vi kan si noe mer om hva slags tilbud Oppsal har å tilby resterende herrespillere. Noen spillere har valgt å være lojale til klubben, og vi har Norges beste junioravdeling på guttesiden. Disse må nå sikres et godt sportslig tilbud. Vi har i dag et lag i 2. divisjon som er svært viktig for klubbens juniorer. Dette lagets skjebne er nå i håndballforbundets hender, avslutter Bjørnar Allgot.

For ytterligere informasjon kontakt:
Styreleder Bjørnar Allgot
Tlf  901 77 631
E-post:bjornar@oppsalhandball.no