Ny leder i gang – Oppsal Håndball

Ny leder i gang


Kjetil Strømseth (t.v) ønskes velkommen som daglig leder av Bjørnar Allgot, leder i Oppsal Håndball.

 

Etter at Per Erik Nygård sa opp sin stilling tidligere i mai har styret jobbet med å finne en erstatter. Det er nå funnet en løsning frem til jul. Kjetil Strømseth overtar i 40% stilling frem til 31.12. Strømseth jobber til daglig som seniorkonsulent i Synovate. Han har bla. ledet Synovates avdeling for analyse og rådgivning innen sponsing. Strømseth er utdannet Sivilmarkedsfører fra BI/NMH, har lang og bred ledererfaring fra forsvaret samt små og mellomstore bedrifter.

Strømseth vil primært jobbe med markedssiden, strukturere økonomiforvaltningen og starte implementeringen av et virksomhetssystem (klubbhåndbok) i Oppsal. Inkludert i dette arbeidet ligger å finne en mer permanent løsning på organisasjonsstruktur. Strømseth trer ut av alle valgte verv i Oppsal Håndball i perioden men vil fortsette som en del av trenerteamet på jenter 96.

På kort sikt er det først og fremst inntektssiden som vil stå i fokus. På lengre sikt mener Strømseth at de tre største utfordringene for Oppsal fremover er 1) å avstemme de sportslige ambisjonene på elitenivå med økonomien i klubben, 2) bygge organisasjon og struktur som tåler veksten på breddesiden og 3) hindre intern konkurranse gjennom tydelige strategier og mål. Klubben har vært i kraftig vekst de siste årene, mange gode tanker er tenkt og mye godt er gjort. De neste 4-5 årene skal Oppsal ta enda et steg opp når det gjelder profesjonalitet.

For å få til det må klubben ha et virksomhetssystem opp og stå, samt gå gjennom en strategiprosess som staker ut kursen de neste 5-8 år. Det er viktig at organisasjonen vet hvor vi skal og har felles fokus, først da optimaliserer vi de ressursene som finnes i klubben.

– I dette arbeidet kommer jeg til å benytte meg av alle gode krefter i klubben, i andre eliteklubber, regionen og forbundet. Alle som vil Oppsal vel er viktige bidragsytere, avslutter Strømseth.