Runar vs Oppsal – Oppsal Håndball

Runar vs Oppsal

De som ikke har anledning til å besøke Jotunhallen, kan følge kampen her via twitter.
Avkast søndag kl 17.00.

// <![CDATA[
new TWTR.Widget({

version: 2,

type: ‘profile’,

rpp: 300,

interval: 3000,

width: ‘auto’,

height: 300,

theme: {

shell: {

background: ‘#333333’,

color: ‘#ffffff’

},

tweets: {

background: ‘#000000’,

color: ‘#ffffff’,

links: ‘#4aed05’

}

},

features: {

scrollbar: true,

loop: false,

live: true,

hashtags: true,

timestamp: true,

avatars: false,

behavior: ‘all’

}

}).render().setUser(‘oppsalhandball’).start();
// ]]>