Bien er Oslos eldste selvstendige sparebank.

Banken er nær og tilgjengelig for personer og næringsdrivende i Osloområdet og har som  motto  «I en liten bank er alle kunder store».

Bien Sparebank