Årsmøte 21. mars 2024 – Oppsal Håndball

Årsmøte 21. mars 2024

Oppsal Håndball inviterer til ordinært årsmøte torsdag 21. mars klokken 18:00. I år skal det velges styreleder for de nærmeste to årene, samt to styremedlemmer.

Hvis du eller noen du kjenner brenner for Oppsal Håndball og vil bidra inn i styret som styreleder eller styremedlem, ta gjerne kontakt med valgkomiteen ved Ellen Cathrine Andersen, ellencandersen@gmail.com.

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret (barn født i 2009 og eldre), vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget

På årsmøte 2023 så kan foreldre med barn fra 14 år i kalenderåret og nedover være medlemmer til kr. 100,- ( i år fra 2010 og yngre )

Da kan man melde seg inn i klubben via MinIdrett og deretter sende mail til Cathrine@oppsalhandball.no at man ønsker å benytte seg av dette tilbudet. Eksisterende medlemmer kan også benytte seg av denne prisen ved å sende samme mail. 

Hvis man ønsker å bidra med normal avgift på kr. 500,- så trenger man ikke å foreta seg noe etter innmelding og heller ingenting hvis du er eksisterende medlem.

Saker til Årsmøte må være sendt inn 2 uker før årsmøte og sendes til styret@oppsalhandball.no.