Informasjon Årsmøte 2022

Årsmøte til Oppsal IF Håndball nærmer seg med stormskritt. Derfor litt praktisk informasjon.

  • Årsmøte: tirsdag 01. mars 2022.
  • For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret (barn født i 2007 og eldre), vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget
  • På årsmøte 2022 så kan foreldre med barn fra 14 år i kalenderåret og nedover være medlemmer til kr. 100,- ( i år fra 2008 og yngre )
    • Da kan man melde seg inn i klubben via MinIdrett og deretter sende mail til cathrine@oppsalhandball.no at man ønsker å benytte seg av dette tilbudet. Eksisterende medlemmer kan også benytte seg av denne prisen ved å sende samme mail
    • Hvis man ønsker å bidra med normal avgift på kr. 500,- så trenger man ikke å foreta seg noe etter innmelding og heller ingenting hvis du er eksisterende medlem
  • Saker til Årsmøte må være sendt inn 2 uker før årsmøte og sendes til styret@oppsalhandball.no
  • Hvordan Årsmøte blir gjennomført er avhengig av de gjeldende smitteverns restriksjoner på det tidspunktet. Følg med på vår hjemmeside for oppdatering og påmelding.