Foto: Adobe Stock

Billetter til bredde- og juniorkamper i Oppsal Arena

Alle restriksjoner opphørte lørdag 25.09.21 kl 16.00 og derfor ingen begrensninger per arena.

For alle våre kamper i bredde- og junioravdelingen, kan billetter kjøpes på Vipps i inngangen/kiosken.

Vi oppfordrer likevel alle til å ta vare på de gode vanene vi har tilegnet oss under pandemien. God håndhygiene og å holde seg hjemme hvis man er syk er fortsatt viktige tiltak for å hindre smitte av både Covid og andre virussykdommer.

Det koster nå kr 70,- for voksenbillett, og det er fortsatt gratis for barn under 16 år (kan variere ihht lokale restriksjoner).