Sportsplan

Sportsplanen er et dynamisk styringsdokument for alle parter som er involvert i Oppsal IF Håndballs bredde.

Planen er utarbeidet av Sportslig Utvalg Bredde og godkjent av Styret i Oppsal IF Håndball. Sportsplanen gjelder utøvere (6-16 år), trenere, foresatte og øvrige med tilknytting til klubben.

Denne planen vil være en del av den totale klubbhåndboken til Oppsal IF Håndball som er under utarbeidelse.

Henvendelser eller kommentarer til sportsplanen kan sendes til Sportslig Utvalg Bredde