Informasjon om Årsmøte 2021

Årsmøte til Oppsal IF Håndball nærmer seg med stormskritt. Derfor velger vi å komme ut med denne mailen med praktisk informasjon.

  • Årsmøte: tirsdag 23. mars 2021.
  • For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret (barn født i 2006 og eldre), vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget
  • Nytt fra årsmøte 2020 så kan foreldre med barn fra 14 år i kalenderåret og nedover være medlemmer til kr. 100,- ( i år fra 2007 og yngre )
    • Da kan man melde seg inn i klubben via MinIdrett og deretter sende mail til cathrine@oppsalhandball.no at man ønsker å benytte seg av dette tilbudet. Eksisterende medlemmer kan også benytte seg av denne prisen ved å sende samme mail
    • Hvis man ønsker å bidra med normal avgift på kr. 500,- så trenger man ikke å foreta seg noe etter innmelding og heller ingenting hvis du er eksisterende medlem
  • Hvordan Årsmøte blir gjennomført er avhengig av de gjeldende smitteverns restriksjoner på det tidspunktet. Følg med på vår hjemmeside for oppdatering

Påmelding:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AtrJl1sbaEuKhB6x41Sa2F7LEvNyjjBEluj1IYdPYfBUQkc0S1RTUEJLTkM2VEdXN1REQjVEVUNMWC4u