Foto: Adobe Stock

Trening i Oppsal Arena

Retningslinjer for trening i Oppsal Arena, 1-2-3-4 samt kampsportsal, dansesal og aktivitetssal (ny sal, med vinduer ut mot p plass)

Har du luftveissymptomer, er i karantene, er syk eller har andre symptomer – bli hjemme!

Ta hensyn, og husk at 1 meters regelen gjelder straks treningsflaten forlates, f.eks. på tribunen eller lagbenken!

 • Alle grupper må sette seg inn i gjeldende smittevern-regler, NIF’s og sin egen idretts veileder, og ikke minst følge disse.
 • Det er tillatt med 2 grupper á 20 utøvere pr baneflate, forutsatt at gruppene holdes adskilt.
 • Alle grupper har med egen antibac til spillere/støtteapparat, samt en dedikert voksen person som er smittevernansvarlig.
 • Man må påregne å starte treningen 5 minutter etter oppsatt tid, samt avslutte 5 minutter før, for å rekke og gjennomføre nødvendige smitteverntiltak.
 • Gruppens leder må levere navnelister over alle deltagere (ledere, trenere og utøvere) i sin gruppe ved ankomst i hallen. Det vil stå merkede bokser på innsiden av inngangsdøren.
 • Listene må inneholde dato, klokkeslett, hvilken treningsflate treningen skal foregå, samt fulle navn på alle deltagere. (Se vedlagte eksempel, som kan lastes ned.)

Gruppens leder/trener sjekker inn her: med navneliste inkl. trenere og smittevernansvarlig som legges i boksen for den arena laget skal trene.

 • Hallen er åpen kun for utøvere, trenere og smittevernansvarlige.
 • Alle andre må dessverre vente ute. Hallen vil være låst under trening.
 • Grupper, lag eller utøver som ikke følger retningslinjene, kan bli nektet treningstid.
 • Kiosken vil være stengt inntil videre.

Praktisk gjennomføring

 • Ventesoner for hver hallflate/treningsflate vil være merket opp uten for hovedinngang, og vi ber alle forholde seg til disse.
 • Alle går INN til aktivitet via hovedinngang, og slippes inn straks forrige gruppe er ferdige med å sprite over alle kontaktflater og har forlatt flaten.
 • UTgang skjer via rømningsveier direkte fra hallflaten og ut på baksiden av arenaen.
 • Det er merket opp felt på 1×1 meter, der hver utøver legger sine saker.
 • Før gruppen forlater hallen, skal gruppens smittevernansvarlig ha vasket/spritet over alle kontaktflater med desinfiserende middel.
 • Det er ikke anledning til å dusje i hallen, og vi ber om at garderober benyttes i så liten utstrekning som mulig. Benyttes garderobe, skal smittevernansvarlig også sprite over benker og andre kontaktflater før gruppen forlaer hallen. Toalett vil være tilgjengelig.
 • Grupper/lag/utøvere skal være ute av hallen senest 5 minutter etter avsluttet trening, gjerne før – men etter at alle rutiner er fulgt.

Arena 4 med tilhørende arealer åpner 28/9, og da gjelder følgende:
Spesielt for de som skal trene i arena 4 og nytt aktivitetsrom med inngang arena4

Inn til trening

 • Smittevernansvarlig for gruppen går inn hovedinngang.

Alle andre i gruppen (også trenere) venter i merkede ventesoner utenfor egen inngang til arena 4. 

 • Smittevernansvarlig må vente til hele gruppen er på plass i ventesonen utenfor arena 4, og tar deretter med seg fullstendig oppmøteliste til hovedinngang
 • Smittevernansvarlig går inn via hovedinngang, gjennom arena 4 så snart den foregående treningsøkten er ferdig og deres smittevernansvarlig har vasket/spritet over etter de.
 • Smittevernansvarlig slipper inn sin gruppe (ingen andre).
 • Trener sjekker inn (og dermed bekrefter at liste er komplett og levert) her:

Trener/leders innsjekk

Det vil bli lagt frem/hengt opp QR kode som også kan benyttes for å komme inn i innsjekken.

 • Ingen skal gå inn i Arena 4/aktivitetsrom før smittevernansvarlig åpner døren fra innsiden, og man skal bare følge sin gruppe inn.
 • Det er ikke anledning til å dusje etter trening, vi ber om at garderobene benyttes kun til enklere skift og toalettbesøk.
 • Smittevernansvarlig må være oppmerksom på dette, og garderober må også vaskes/sprites etter bruk.

Ut fra trening

Samme inngang vil bli benyttet både til å gå inn og ut av arena 4/aktivitetssal, og vi ber alle være ekstra oppmerksomme, slik at man ikke er nær de som skal inn, når man går ut.

Alle går samlet ut.  Husk meteren!

Smittevernansvarlig – fra hver enkelt gruppe

Det skal være en dedikert person over 18 år tilstede når aktiviteten utøves, for å påse at retningslinjene og nødvendig smittevern ivaretas.

Utstyr og kontaktflater vaskes grundig etter bruk. Dette er hvert enkelt idrettslag/gruppe sitt ansvar. Idrettslagene må følgelig sørge for å ha antibac og annet nødvendig desinfeksjonsmateriell tilgjengelig til alle sine grupper.

Hallvakt spriter over kontaktflater andre steder i hallen, som f.eks. dørhåndtak, jevnlig.