Foto: Adobe Stock

Smittevern for spillere og støtteapparat

Velkommen til Oppsal Arena

Vi gleder oss over at sesongen er igang igjen, og til å ta deg imot i våre haller som publikum.

Vi gjør alt vi kan for at alle arrangementer skal være trygge, og har stort fokus på smittevern. Vi har, som alle andre arrangører, regler vi må følge.

Dokumentasjon, spillere og støtteapparat:
Som del av retningslinjene, plikter vi å føre lister over alle som er inne i Oppsal Arena. Dette er for å gjøre eventuell smittesporing mulig.

Denne informasjonen oppbevares i minimum 10 dager.

For håndballspillere fra og med J/G 13 år, registreres dette i TA. Dette må være lagt inn FØR ankomst til hallen. Det vil være svært begrenset mulighet til å gjøre dette på stedet.

For spillere under 13 år, må det føres manuelle spillerlister. Vi ber dere fylle ut listen, tydelig, med fullt navn på alle spillere og kontaktpersoner. Gjerne i blokkbokstaver. Link til skjema finner du nederst på siden.

Listene leveres i sekretariatet der kampen skal spilles.

For andre idretter så må det følges de retningslinjene for idretten i tillegg til å levere liste til Hallvakt ved ankomst.

Ved ankomst, Oppsal Arena:
Utenfor hallen vil det være merket opp ventesoner for hver av hallflatene. Disse er satt av for spillere og trenere, og vi ber dere vente der til dere blir hentet. Dere slipper inn i hallen, så snart forrige gruppe er ute og kontaktflater har blitt spritet over.

Hender skal sprites i inngangspartiet. Ta med egen antibac. Det vil også finnes på stedet.

Følg anvisningene for adkomst til hallen dere skal til.
Arena 1    
Inngang går via kontorgang, rett inn fra foajeen.
Arena 2   
Til høyre i foajeen, inn i garderobegang og gjennom merket garderobe.
Arena 3   
Samme som for arena 2.
Arena 4
Til høyre i foajeen og inn første dør etter kiosk.

Våre lag, stiller med minimum 1 egen smittevernansvarlig hver kamp. 

Denne personen sørger for å sprite over alle kontaktflater som mål, stoler, sekretariatsbord, dørhåndtak mm. før neste kamp.

Vi oppfordrer til så liten bruk av garderober som mulig. Kun for toalettbesøk og enklere skift. Det er ikke mulig å dusje etter kamp.

Vær forberedt på at det sannsynligvis vil forekomme forsinkelser. Vennligst ikke la dette gå utover de frivillige!

Vi ber alle forlate hallen via rømningsvei direkte fra hallflaten, der vil dere komme direkte ut i friluft på baksiden av Oppsal Arena.

Dersom dere skal spille to kamper samme dag, må dere ut av hallen og komme tilbake til neste kamp.

Har du symptomer på Covid-19, vil vi du skal bli hjemme.

Det er ikke tillatt å oppholde seg i ganger eller i inngangspartiet.

Det er ikke tilgjengelig oppvarmingsareale innendørs, og det er heller ikke satt av tid til det i kampoppsettet.

Hjelp oss å holde det rent i hallen, kast søppel i søppelkasser.

I Oppsal Arena har vi pr i dag følgende publikumskapasitet
Arena 1 – 50 personer
Arena 2 – 16 personer
Arena 3 – 16 personer
Arena 4 – 30 personer