Foto: Adobe Stock

Smittevern for publikum

Velkommen til Oppsal Arena

Vi gleder oss over at håndballsesongen er igang igjen, og til å ta deg imot i våre haller som publikum.

Vi gjør alt vi kan for at alle arrangementer skal være trygge, og har stort fokus på smittevern. Vi har, som alle andre arrangører, regler vi må følge.

Billetter kjøpes i Vipps etter registrening via QR kode ved ankomst Oppsal Arena. QR koden brukes til registrering for en eventuell smittesporing og vil bli automatisk slettet etter de pålagte dagene. Ikke kjøp billett før du er sikker på at det er plass i hallen. På grunn av restriksjonene kan man risikere å ikke komme inn fordi det blir fullt.

Ved ankomst, Oppsal Arena:
Utenfor hallen vil det være merket opp ventesoner for hver av hallflatene. Disse er satt av for spillere og trenere, og vi ber publikum vente noe lenger unna, med god avstand til hverandre, slik at dere kan slippes inn etter spillerne.

Hender skal sprites i inngangspartiet. Ta gjerne med egen antibac. Det vil også finnes på stedet.

Følg anvisningene for adkomst til hallen dere skal til.
Arena 1     Inngang går via kontorgang, rett inn fra foajeen.
Arena 2    Til høyre i foajeen, inn i garderobegang og gjennom merket garderobe.
Arena 3    Samme som for arena 2.

Det er tydelig merket hvor man kan sitte eller stå, og det er kun tillatt å benytte disse plassene. Også medlemmer i samme familie må sitte eller stå med 1 meter avstand til hverandre.

Alle publikummere må vente utenfor hallen før kamp, og vi ber dere gå raskt ut etter kampen, da det er nye publikummere som ønsker å komme inn så fort som mulig etter dere. 

Hjemmelag stiller med minimum 1 egen smittevernansvarlig hver kamp. Disse vil ha på seg gul vest.

Denne personen sørge for å sprite over alle kontaktflater som mål, stoler, sekretariatsbord, dørhåndtak mm før neste kamp, og neste runde med publikummere.
Denne personen vil også ha ansvaret for å sjekke at dere har kjøpt billett.

Dersom det skulle være behov for å benytte toalettet, ber vi dere om å ta kontakt med smittevernansvarlig som vil vise dere i riktig retning.

Vær forberedt på at det sannsynligvis vil forekomme forsinkelser. Vennligst ikke la dette gå utover de frivillige!

Vi ber både publikum, spillere, støtteapparat og frivillige om å forlate hallen via rømningsvei, der dere kommer direkte ut i friluft på baksiden av Oppsal Arena.

Dersom dere skal spille to kamper samme dag, må dere ut av hallen og komme tilbake til neste kamp.

Har du symptomer på Covid-19, vil vi du skal bli hjemme.

Det er ikke tillatt å oppholde seg i ganger eller i inngangspartiet.

Hjelp oss å holde det rent i hallen, kast søppel i søppelkasser.

I Oppsal Arena har vi pr i dag følgende publikumskapasitet
Arena 1 – 50 personer
Arena 2 – 20 personer
Arena 3 – 20 personer
Arena 4 – 30 personer

Vær obs på følgende vedr billetter
Bare voksne med gyldig billett, og barn i følge med voksen med gyldig billett, kan se kampene som spilles i hallen.

NB!
Kjøpte billetter refunderes ikke