Storprosjektet tar form: Se de første bildene fra innsiden av den oppussede delen av Oppsal Arena – Oppsal Håndball

Storprosjektet tar form: Se de første bildene fra innsiden av den oppussede delen av Oppsal Arena

Det var et etterlengtet prosjekt, men nå nærmer det seg slutten. Rehabiliteringen av den delen av Oppsal Arena som tidligere var den gamle Trasophallen, skal være ferdig til høsten.

Helt siden august 2019 har det vært byggeaktivitet i Oppsal Arena.

Prosjektansvarlig for rehabiliteringen av arenaen, Espen Foss Johansen fra Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, forteller om en tidvis krevende prosess.

– Det har til tider vært utfordrende å rehabilitere den gamle Trasophallen, med flere overraskelser underveis. Tilstanden til bygget har vært dårligere enn først antatt. For eksempel har vi måttet rive både gulv og vegger i underetasjen. Det har også blitt gjort mange tilpasninger underveis for å få til gode løsninger. Dette er imidlertid ikke uvanlig i rehabiliteringsprosjekter. Heldigvis har vi klart å opprettholde bra drift på byggeplassen på tross av korona-situasjonen, forklarer Johansen.

Han legger til at selve byggeprosjektet er planlagt ferdig i september, med overlevering til Bymiljøetaten i oktober.

Mye lys og fin utsikt

Johansen synes det er godt å se at den gamle hallen har fått en fortjent oppgradering.

– Bygget var svært nedslitt da vi startet, så det er veldig tilfredsstillende å se den nye fasaden og rommene inne ta form. Fasadekledningen er flott. Selv er jeg spesielt fornøyd med at vi har beholdt de gamle betongflatene inne i garderobebygget. Kombinasjonen av betong og ellers nye overflater tar seg veldig godt ut. Sal 4 ser også bra ut nå, med ny spilekledning og glassrekkverk, forklarer han.

– Ellers har rommene i plan 1 blitt gode, med store vindusflater som gir mye lys og fin utsikt. Både arkitekt og entreprenør har gjort en skikkelig bra jobb, fortsetter han.

– Kan du forklare hovedpunktene i hva dere har gjort, og hva som gjenstår?

– Vi har bygget om og totalrehabilitert garderobebygget, og vi har gitt sal 4 en estetisk og akustisk oppgradering med ny spilekledning. Bygget har blitt tilleggsisolert. I tillegg har vi installert et nytt teknisk anlegg, og et tilbygg for de tekniske rommene, svarer Johansen.

– Vi nærmer oss sluttfasen. De neste månedene vil gå med til testing, igangkjøring og idriftsetting av de tekniske anleggene, slik at vi er sikre på at alt fungerer som det skal før bygget tas i bruk, legger han til.

Vil gjøre det lettere for publikum

Det er ikke bare innendørs det har skjedd ting i Oppsal Arena. Også utendørs merkes prosjektet.

– Utendørs vil forskjellen først og fremst være den nye fasaden og det tekniske tilbygget mot nord. Prosjektet inkluderer ikke utomhusarbeider, sier Johansen.

Nå skal det også bli enklere å finne frem til hovedinngangen i Oppsal Arena.

– Selve inngangen til Trasophallen har vi forsøkt å gjøre mindre synlig bak en perforert fasade. Årsaken til dette er at vi ønsker å gjøre det enklere for publikum å finne frem til hovedinngangen til Oppsal Arena, sier prosjektlederen.

– Hvordan er det å se at det nærmer seg slutten for et prosjekt som kommer til å være et gode for så mange?

– Det føles veldig bra. Vi vet at Oppsal Arena er en av de mest brukte hallene i Oslo, og at denne rehabiliteringen har vært svært etterlengtet, sier Espen Foss Johansen.

Oppsal Håndballs daglige leder, Kristin M. Vernan, synes også det blir bra å få ta i bruk hele Oppsal Arena igjen.

Effektmål
• Forlenget levetid av bygget
• Bedre brukeropplevelse for brukere og besøkende
• Visuelt løft – anlegget skal ikke lenger fremstå som forfallent og det skal være hyggelig å komme til Oppsal Arena
• Utformingen skal bidra til å gjøre det enklere for brukere og besøkende å orientere seg i og rundt i bygget

Omfang
• Tak- og fasaderehabilitering med tilleggsisolering
• Rehabilitering av garderober og hall 4: Estetiske tiltak og overflater, UU-tiltak, ny ventilasjon, bedret akustikk og samt el- og røranlegg mm.
• Nye bunnledninger for spillvann

Areal
• Ca. 3100 m2

Kostnadsramme
• 82 mill.

Oppstart
• August 2019

Ferdigstillelse
• September 2020 med overlevering til Bymiljøetaten i oktober

Kilde: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF