Vi starter opp med organisert trening

Oppsal IF Håndball ønsker å tilby organisert trening, ute og i henhold til de til enhver tid gjeldende smittevernreglene. Vi opplever at mange er utålmodige etter å komme igang på en eller annen måte, blant annet med organisert trening, mens andre føler det er for tidlig og er litt engstelige.

Vi har registrert at noen grupper har ønsket å komme i gang, og har derfor valgt å gi alle grupper tilbud om dette. Vi mener det er bedre at vi tar grep og organiserer treninger slik at de blir så sikre som mulig, fremfor at noen holder treninger på egenhånd, der det kanskje ikke vil være så strengt regime rundt dette med avstand, deling av ball osv.

Oppsal IF Fotball har vært veldig samarbeidsvillige og greie, og har latt oss få lov å benytte 5’er og 7’er banen på Godlia til våre treninger frem til 1/7. Det setter vi stor pris på, og skal benytte oss av så langt vi kan.

Vi velger å slippe opp veldig forsiktig, og kan oppleves strengere enn man kanskje ønsker. Vi forutsetter at alle overholder de retningslinjene klubben setter opp for det vi mener er forsvarlig trening.

Har du spørsmål kontakt:
Sportslig:
Bengt Fredrik Straith 901 22 324
Praktisk: Cato Tangen 452 328 30